สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรวม 14 ทุน

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรวม 14 ทุน

@Bangkok

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 กลุ่ม รวม 14 ทุน เป็นทุนมีข้อผูกพันให้ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนดไว้เป็นเวลา 2 ปี

โอกาสอันดีสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ (ปริญญาโท) ในการเข้ารับราชการ พร้อมเงินทุนชดเชยการศึกษากว่า 1 ล้านบาท

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=3314

Share this post