เชิญร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส วันที่ 29 ก.ย.นี้

เชิญร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส วันที่ 29 ก.ย.นี้

กิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ครั้งที่ 2/2562)

@Paris – September 29, 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่ศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (เลขที่ 18 rue Alberic Magnard 75016 Paris) จึงขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักเรียน/นักศึกษา

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ลิงค์เว็ปไซต์ :
https://forms.gle/CAmD6PNjGpfExBdRA ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

 

ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=3308&fbclid=IwAR17vYjD4XotvcKIIJppMzRQjcCJaI7cRqD_9wLkJC42P_A4qjcTYUUAOdM

Share this post