มศว. รับสมัครอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมฯ จนถึง 9 ก.ย. 62

มศว. รับสมัครอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมฯ จนถึง 9 ก.ย. 62

@Bangkok, Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 นี้ โดยสามารถดูคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือ https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29681

Share this post