ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๒