ประกาศผลทุนป.โท-เอก Franco-Thai 2019

ประกาศผลทุนป.โท-เอก Franco-Thai 2019

ส.น.ท.ฝ. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน Franco-Thai 2019 ทุกท่าน

ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกท่านสามารถดาวโหลดผลการคัดเลือกได้ที่
http://www.francothai-science.com/scholarships/upload/fts_upload/1905000003_bgf2019-15mai.pdf

ที่มา
http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php?t_id=1209000001&fbclid=IwAR3mHDR-4-w3aVVodjeo04XgsHHvqKocB7vZTyjUpThcfegUgPigf0R7Ey0
https://www.facebook.com/CampusFranceThailand/

Share this post