การประชุมสามัญและวิชาการประจำปี 2561

การประชุมสามัญและวิชาการประจำปี 2561

โครงการประชุมสามัญและวิชาการในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี
สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปันองค์ความรู้ เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562
ณ เมือง Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รายละเอียดกิจกรรมภายในงาน

 • พิธีเปิดงาน อันได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต ศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวเปิดงาน Mr. Olivier van de Winkel กงสุลกิตติมศักดิ์เมืองมาร์เซย์ กล่าวต้อนรับ คุณพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส กล่าวแนะนำสำนักงานดูแลนักเรียนไทยในฝรั่งเศส และ ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวแนะนำสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์
 • การบรรยายจากวิทยากรพิเศษ
  • “What is EECi and why EECi is the must for Thailand?” by Ms. Siriluk Pumirat
  • “เครือข่ายสังคมสมาคมในต่างประเทศและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ” by Ms. Namtip fichot Sanayha

 • การนำเสนองานวิชาการจากนักเรียนไทยในฝรั่งเศส
  • “Biomass Gasification with Sunlight” by Mr. Srirat Chuayboon
  • “Limits on the Electro-Magnetic Counterpart of Binary Black Hole Coalescence at Visible Wavelenghts”
   by Mr. Kanthanakorn Noysena
  • “Elaboration de dispositifs medicaux ophtalmiques utilises pour la prevention des complications postoperatoires de la catarcte” by Ms. Kanjana  Ongkasin
  • “La poetique des points de suspension dans Le Petit Princed’ Antoine de Saint-Exupery”
   by Mr. Surasak Pradapthoy
  • “มนุษยศาสตร์ดิจิทัลจำเป็นไหม : กรณีศึกษาฐานข้อมูลด้านวรรณคดีฝรั่งเศสและไทยในเชิงเปรียบเทียบ (Gallica, HyperApollinaire, D-Library, โครงการห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ)” by Ms. Rujeeluck Seelakate
  • “การระงับข้อพิพาทเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายแบบ Fast-track Arbitration” by Ms. Kanyanard Chanphinitrat
 • การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2561/2562
 • ทัศนศึกษาเมืองมาร์เซย์ และทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สบู่ เมืองมาร์เซย์

Share this post