OFII : อยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาว อย่าลืมรีบดำเนินการขอตรารับรองจาก OFII

OFII : อยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาว อย่าลืมรีบดำเนินการขอตรารับรองจาก OFII

อยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาว อย่าลืมรีบดำเนินการขอตรารับรองจาก OFII

เขียนโดย ณภัทร สัตยุตม์

(Economics and Psychology, Pantheon-Sorbonne & Paris Descartes)

2 Minute read

 • วีซ่านักเรียน (étudiants) ที่ได้รับมานั้นจัดอยู่ในประเภทวีซ่า VLS/TS (Visa de long séjour dispensant de titre de séjour) หรือเป็นวีซ่าระยะยาวที่เทียบเท่าบัตรอนุญาตพำนักอาศัย (residence permit) ซึ่งทำให้สามารถอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ในระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี
 • หากต้องอยู่นานกว่า 6 เดือน เราจำเป็นจะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำพื้นที่อาศัยของเรา หรือ OFII ภายใน 3 เดือนแรก 

การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอทำนัดกับสำนักงาน OFII ทางไปรษณีย์หรือ Welcome Desk
ระยะที่ 2 การไปยังสำนักงานตามวันเวลาที่ได้นัดหมายพร้อมเอกสารเพิ่มเติม เพื่อรับตราประทับ

 • โดยจะเริ่มดำเนินการขั้นแรกได้ ก็ต่อเมื่ออยู่ในฝรั่งเศสแล้ว มีที่พักอาศัยที่จะอยู่ถาวรแล้ว เพราะต้องการที่อยู่ติดต่อ
 • หากวีซ่าที่เราได้รับเป็นประเภท VLS/TS และเราจะต้องอยู่อาศัยในฝรั่งเศสเกิน 6 เดือน เราจะได้รับกระดาษแบบฟอร์มเย็บติดมาด้วย โดยจะได้รับกำชับจากเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อมาถึงฝรั่งเศสแล้วต้องกรอกและยื่นไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำพื้นที่ (OFII)
 • เอกสารที่ต้องใช้เพื่อทำการนัดหมาย ได้แก่ 1.รูปถ่าย 2.สำเนาพาสปอร์ต 2.สำเนาวีซ่า 3.แบบฟอร์ม OFII ที่กรอกเสร็จสมบูรณ์ โดยการกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์จำเป็นจะต้องทราบที่อยู่ที่จะอาศัยอยู่ในระยะยาว
 • การส่งเอกสารสามารถยื่นไ้ด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการ (Welcome Desk) หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  • การยื่นด้วยตนเอง ทุกๆปีในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ทาง OFII จะเปิด Welcome desk เพื่อรับเอกสารและทำนัดหมาย ที่ Cite Universitaire (ใน Paris) หรือโต๊ะรับที่มหาวิทยาลัย (ในเมืองอื่นๆ)
  • การส่งไปรษณีย์ หากเลือกวิธีส่งไปรษณีย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารไม่ตกหล่น สามารถเลือกส่งแบบลงทะเบียนได้ (ประมาณ 4 ยูโร) ซึ่งเมื่อถึงปลายทางแล้ว จะมีหลักฐานส่งกลับมาแจ้งทางอีเมล์

การนัดหมาย OFII

ในการนัดหมายกับสำนักงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำพื้นที่ (OFII – Office Français de L’immigration et de l’Intégration) นั้นสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น คือ

1. ระมัดระวังในการส่งเอกสารและติดต่อ ที่อยู่ในการจัดส่งและติดต่อในแต่ละพื้นที่ใช้คนละที่อยู่กัน ต้อง
2. ควรทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะหากอาศัยในปารีส เนื่องจากช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไป จะเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเริ่มเปิด และจะมีนักศึกษาต่างชาติต้องดำเนินการเรื่องนี้จำนวนมาก หากรอนานจะทำให้คิวในการยื่นเริ่มยาว และวันนัดหมายที่จะได้ไกลออกไปอีก (และมีตัวเลือกให้เราเลือกได้น้อย) ซึ่งการได้รับ OFII ช้า ก็จะส่งผลต่อการดำเนินการเรื่องการขอเงินชดเชยค่าที่พัก (Caf) และประกันสุขภาพ

ทางเลือกในการยื่นเอกสารเพื่อทำการนัดหมาย

ทางเลือกที่ 1 ยื่น ณ จุด Welcome Desk

ข้อดี

ข้อควรระวัง

 • สามารถเลือกวันนัดได้ ตามตารางของเรา ถ้าไม่สะดวกในวันที่ทางเจ้าหน้าที่เสนอมา ก็สามารถขอเปลี่ยนได้ ณ จุดให้บริการเลย
 • ฟรี
 • ต้องยืนต่อคิวรอแถว Welcome Desk ในกรณีที่ไปดำเนินการในวันหยุด หรือ ไปในวันที่มีนักศึกษามาดำเนินการจำนวนมาก (30 นาที – 2 ชั่วโมง)

ทางเลือกที่ 2 ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

ข้อดี

ข้อเสีย

 • ไม่ต้องรอคิวเพื่อดำเนินการ สามารถส่งเอกสารได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขา ผ่านเครื่องอัตโนมัติ
 • เสียเงิน (ค่าส่ง, ค่าซองจดหมาย)
 • มีโอกาสเอกสารสูญหายกลางทาง
 • ไม่สามารถเลือกวันนัดได้ ทาง OFII จะส่งอีเมล์แจ้งวันที่และเวลามาทางอีเมล์ หากไม่สามารถไปในวันเวลาดังกล่าวได้ การขอเลื่อนนัดจะยุ่งยากเพิ่มขึ้น (สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาฝรั่งเศส)
 

Welcome Desk

ส่งไปรษณีย์
สถานที่ในการดำเนินการ Welcome Desk ที่ Cite universitaire หรือ มหาวิทยาลัย ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน
เวลาในการดำเนินการ ขึ้นกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มารับบริการ (รอคิว 30 นาที – 2 ชั่วโมง) 5 นาที หากที่ทำการไปรษณีย์มีผู้ใช้บริการก่อนหน้า
การเลือกวันนัด เลือกได้ ณ จุดให้บริการ เลือกไม่ได้ แต่ขอเลื่อนได้
ค่าใช้จ่าย ฟรี 4-6 ยูโร
หมายเหตุ Welcome Desk
มีเฉพาะ เดือน ก.ย. – พ.ย.เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์9.00 – 16.00 น.
*มีกรณีเอกสารสูญหายและต้องส่งใหม่

 

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 19.00 น. เสาร์ 08.30 – 12.30 น.

เมื่อ

 

☑ มีที่พักถาวรในฝรั่งเศสเรียบร้อย
☑ มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้กับสำนักงานเพื่อติดต่อเราได้

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการนัดหมาย

 1. สำเนาพาสปอร์ต
 •  หน้าแรกที่มีข้อมูลส่วนตัว วันเดือนปีเกิด วันหมดอายุ
 • หน้าวีซ่า
 • หน้าที่มีตราประทับวันที่ที่เดินทางมายังฝรั่งเศส

การกรอกแบบฟอร์ม OFII ให้สมบูรณ์

การกรอกข้อมูล

ADDRESS EN FRANCE (ที่อยู่ในฝรั่งเศส)

 

Chez:  ใส่ชื่อเจ้าของบ้าน Monsieur Arsène Lupin

Batiment ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร Numero บ้านเลขที่

Rue ชื่อถนน

Code Postal รหัสไปรษณีย์ Ville: ชื่อเมือง 

Telephone เบอร์โทรศัพท์ (Fixe คือ เบอร์บ้าน/ Portable เบอร์มือถือ)

Adresse Messagerie อีเมล

LANGUE(S) (ข้ามไปได้ เพราะเราไม่ได้มาทำงานหรือไม่ใช่คู่สมรส – แม้จะแอบหวัง เขาถามถึงระดับทักษะภาษาฝรั่งเศส)
VISA: ข้อมูลวีซ่า

 

Numéro: หมายเลขวีซ่า Valable (valid) du วันเริ่มต้นวีซ่า au วันหมดอายุวีซ่า

Date d’entrée en France: วันที่ถึงฝรั่งเศส

Fait à เขียนแบบฟอร์มนี้ที่ไหน เช่น ชื่อเมือง le ใส่วันที่ที่กรอกแบบฟอร์มนั้น   Signature ลายเซ็น

 

เมื่อได้รับวันนัดหมายแล้ว ระหว่างรอทำอะไร?

ระหว่างรอวันนัดหมาย ให้เตรียมเอกสารอื่นๆที่ต้องใช้ในวันนัดไว้ให้พร้อม ได้แก่
1. เอกสารรับรองที่พักหรือสัญญาเช่า บิลค่าน้ำค่าไฟ
2. เอกสารลงทะเบียนเรียน
3. รูปถ่าย
4. อากรสแตมป์

ในขั้นตอนถัดไปว่าวันจริงที่ไปยังสำนักงาน OFII ต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอย่างไร และคำแนะนำเพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วที่สุด

>> Part II : การยื่นเอกสาร ณ วันนัดที่สำนักงาน OFII

Reference

คำอธิบายประเภทวีซ่า
http://www.ofii.fr/le-visa-long-sejour-valant-titre-de-sejour-vls-ts
https://www.welcometofrance.com/en/long-stay-visa-equivalent-to-a-residence-permit

การกรอกแบบฟอร์ม OFII
https://www.hotcourses.in.th/study-in-france/visa-guides/ofii-ep2/

การส่งจดหมายลงทะเบียนโดยการกรอกแบบฟอร์ม

https://www.hotcourses.in.th/study-in-france/once-you-arrive/how-to-send-recommand-avec-avis-de-rception-letter/

Welcome Desk Paris
https://access.ciup.fr/en/welcome-desk-paris/

*หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลง
Last updated: 2019/05/05

Photo credit : https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_français_de_l%27immigration_et_de_l%27intégration#/media/File:OFII-web.jpg

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *