การสมัครสมาชิกโทรศัพท์มือถือและการให้บริการอินเทอร์เน็ต

การสมัครสมาชิกโทรศัพท์มือถือและการให้บริการอินเทอร์เน็ต

การสมัครสมาชิกโทรศัพท์มือถือและการให้บริการอินเตอร์เน็ต

โดย นายศรัณย์ ป่านแก้ว
(Center of Immunology Marseille Luminy,  Aix-Marseille University


5 Minute read

 • รูปแบบของการให้บริการมือถือมีสองรูปแบบหลักๆคือแบบเติมเงิน และแบบรายเดือน
 • รูปแบบการให้บริการแบบเติมเงินสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกหรือการกรอกรายละเอียดส่วนตัว
 • รูปแบบการให้บริการแบบรายเดือนยังแบ่งออกเป็นสองรูปแบบหลักๆได้แก่ รูปแบบบริการแบบโปรโมชั่นไม่มีสัญญา และรูปแบบการให้บริการโปรโมชั่นแบบมีสัญญา

หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ นอกจากปัจจัยสี่อันได้แก่ อาหาร น้ำ ที่อยู่ และเครื่องนุ่งห่มแล้ว ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ โดยเฉพาะการอยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้จัก ในวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย และภาษาที่ไม่เข้าใจ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยแก้สถานการณ์เหล่านี้ได้

ระบบการให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตของฝรั่งเศสจะมีลักษณะเดียวกับประเทศไทย โดยมีผู้ให้บริการหลักๆอยู่ 3 ค่าย ได้แก่ SFR, Orange, NRJ และ Bouygues โดยค่ายเหล่านี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่ 5 ถึง 50 ยูโร โดยมักจะขึ้นอยู่กับปริมาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ได้ต่อเดือนเป็นหลัก นอกจากนี้ก็ยังมีผู้บริการรายย่อยที่ RED by SFR, Free, Sosh และ La poste โดยจะมีสัดส่วนค่าบริการต่อปริมาณอินเตอร์ที่ใช้งานได้สูงกว่าค่ายใหญ่ แต่ก็จะมีพื้นที่สัญญาณที่ครอบคลุมน้อยกว่าค่ายใหญ่

รูปแบบการให้บริการโทรศัพท์มือถือเองก็จะมีอยู่สองรูปแบบคือ แบบเติมเงิน และแบบรายเดือน

 • ซิมมือถือแบบเติมเงินสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ ร้านทาบัค และร้านผู้ให้บริการมือถือทั่วไป โดยในการเติมเงินแต่ละครั้งมักจะให้บริการเวลาโทร และอินเตอร์เน็ตในปริมาณที่จำกัด ณ ช่วงเวลาหนึ่งเช่น 20 วัน โดยหากต้องการใช้งานเพิ่มเติมก็สามารถเติมการให้บริการผ่านร้านทาบัค หรือซื้อการ์ดเติมเงินได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป
 • ซิมมือถือแบบรายเดือนโดยทั่วไปจะมีความคุ้มค่ามากกว่าระบบมือถือแบบเติมเงิน และมักเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือ โดยในการสมัครสมาชิกมือถือ จำเป็นต้องมี 3 สิ่งหลักๆ ได้แก่
  1. ชื่อ-นามสกุล และอีเมลล์
  2. ที่อยู่
  3. เลขที่บัญชี หรือ relevé d’identité bancaire (RIB)
  ซึ่งเมื่อมีครบทั้งสามอย่าง ก็จะสามารถทำการสมัครได้ที่ร้านผู้ให้บริการเครือข่าย หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งซิมการ์ดจะถูกจัดส่งมายังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้และเริ่มใช้งานได้ในรอบเดือนถัดไป

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปรูปแบบซิมมือถือแบบรายเดือนจะมีสองแบบหลักๆได้แก่ โปรโมชั่นไม่มีสัญญา และโปรโมชั่นมีสัญญา

 1. โปรโมชั่นไม่มีสัญญา มักจะพบได้ในโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายรายย่อยเช่น RED by SFR, Sosh และ Free จะมีรูปแบบการทำสัญญาที่ไม่ผูกมัดเป็นรายปี ซึ่งสามารถยกเลิกได้ผ่านการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน
 2. โปรโมชั่นมีสัญญา มักพบได้ในโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่เช่น SFR, Orange หรือ Bouygues โดยโปรโมชั่นของเครือข่ายผู้ให้บริการเหล่านี้มักมาพร้อมกับสัญญาผูกมัดรายปี (1-2 ปี) อย่างไรก็ตามโปรโมชั่นเหล่านี้มักมาพร้อมกับสิทธิพิเศษอื่นๆเช่น การเปิดให้ดูโทรทัศน์ออนไลน์ (ผ่าน SFR TV เมื่อสมัครโปรโมชั่นการให้บริการกับ SFR)

อย่างไรก็ตามรูปแบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มาพร้อมกับซิมมือถือจะรูปแบบโดยจะมีจำนวนข้อมูลที่ใช้งานได้จำกัด ยกตัวอย่างเช่นภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงโปรโมชั่นแบบรายเดือนต่างๆของซิมมือถือแบบเติมเงินรายเดือนจากผู้ให้บริการ SFR 
[ที่มา https://www.sfr.fr/forfait-mobile/offres/forfait-mobile#sfrintid=HS_MAIN_Forfaits-mobile_PAR]

โดยผู้เขียนได้หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถวางแผนการเลือกใช้ซิมและบริการมือถือได้อย่างเหมาะสม และลงตัวกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้อ่าน

คำศัพท์ที่น่าสนใจสำหรับมือถือและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
Glossary of Mobile Phone-Related Terms  


ตารางที่ 1: ตารางแสดงคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 
[ที่มา https://en.selectra.info/broadband-phone-france/guides/mobile]

Reference

https://www.sfr.fr/forfait-mobile/offres/forfait-mobile#sfrintid=HS_MAIN_Forfaits-mobile_PAR

https://boutique.orange.fr/mobile/forfaits-orange

https://www.red-by-sfr.fr/forfaits-mobiles/#redintid=B_menu-boutique_forfaits

https://en.selectra.info/broadband-phone-france/guides/mobile

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *