การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

โดย นางสาว รุจีลักษณ์ สีลาเขต
(Doctoral school of French and comparative literatures, Faculty of Arts, Sorbonne University,ปารีส)

การชำระค่าน้ำประปาในฝรั่งเศส

การชำระค่าน้ำประปาในฝรั่งเศสในกรณีที่พักส่วนบุคคล (อพาร์ตเมนต์,หอพักส่วนบุคคล,ห้องเช่าในบ้าน ฯลฯ) โดยปกติแล้วเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของที่พักอาศัย(ผู้ถือกรรมสิทธิ์) นักเรียนผู้เช่าที่พักจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำประปาด้วยตนเอง

การชำระค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

การชำระค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส ในกรณีที่พักส่วนบุคคล (อพาร์ตเมนต์,หอพักส่วนบุคคล,ห้องเช่าในบ้าน ฯลฯ) นักเรียนผู้เช่าที่พักอาศัยจะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องติดต่อการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF — Électricité de France) ด้วยตนเอง มีวิธีดำเนินการให้เลือกดังนี้

  ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2
การติดต่อ ติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF) ในเขตที่พักอาศัยของตน

 

(ใช้คำค้น EDF ตามด้วยรหัสไปรษณีย์หรือหมายเลขเขตที่อยู่)

ดำเนินเรื่องออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://particulier.edf.fr/en/home.html
เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน
 • ภาพถ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมหมายเลขที่ชัดเจน
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ของตนเอง เช่น เอกสารการเช่าบ้าน (attestation de loyer), สัญญาเช่าบ้าน (contrat de location)
 • passport หรือเอกสารที่ใช้แทน visa
 • ใบเสร็จค่าไฟจากผู้เช่าเดิม (ถ้ามี)
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร(RIB)
ลดความยุ่งยากด้วยการลงทะเบียนด้วยตนเองในเว็บไซตฺ์ (ไปที่ column: my account ทางหัวมุมขวาบนสุดของเว็บเพจ) และกรอกข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ หมายเลขมิเตอร์ไฟฟ้า หมายเลขบัญชีธนาคารด้วยตนเอง
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 • เหมาะกับนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้
 • เหมาะกับนักเรียนที่เพิ่งเดินทางมาถึงฝรั่งเศสและลงทะเบียนครั้งแรก
 • หากมีข้อขัดข้องทางภาษาควรติดต่อหาคนช่วยเหลือ
 • ต้องทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งที่ย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • วิธีนี้มีโอกาสผิดพลาดในการกรอกข้อมูล โดยเฉพาะหมายเลขมิเตอร์ไฟฟ้า อาจทำให้ค่าไฟฟ้ารายเดือนสูงเกินจริง
 • ต้องทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งที่ย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 •  
ระเบียบการชำระค่าไฟฟ้า
 • เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะได้รับปฏิทินการชำระค่าไฟฟ้า (calendrier de paiement) โดยเป็นระบบเหมาจ่ายรายเดือน
 • ค่าบริการจะประเมินจากขนาดพื้นที่อาศัย,ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้และจำนวนผู้พักอาศัย
 • ค่าบริการจะหักจากบัญชีธนาคารที่นักเรียนลงทะเบียนและเซ็นมอบฉันทะไว้กับการไฟฟ้า โดยจะหักจากบัญชีทุกวันที่ 16-18 ของเดือน
 • ในสิ้นปี หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าราคาประเมิน การไฟฟ้าจะมีการโอนเงินค่าบริการที่ชำระไปแล้วคืนให้ และหากใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่กำหนดก็จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
 • ใบเสร็จค่าไฟฟ้า (facture),ใบรับรองการจ่ายค่าไฟฟ้า (attestation de contrat), คำแนะนำในการประหยัดไฟฟ้า,การประเมินการใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคล : คอลัมน์ “Estimer ma facture” (estimate my bill) ทั้งหมดสามารถเข้าดูได้ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าและล็อกอินในบัญชีส่วนตัวเพื่อดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้
 • เอกสาร เช่น ใบเสร็จค่าไฟฟ้า (facture) และใบรับรองการจ่ายค่าไฟฟ้า (attestation de contrat) เป็นเอกสารที่สำคัญ ใช้เป็นหลักฐานในการทำวีซ่าหรือต่ออายุวีซ่า หรือเป็นหนึ่งในหลักฐานยืนยันที่อยู่ ใช้ในการติดต่อหน่วยงานราชการของฝรั่งเศส
 • หากมีความขัดข้องในการชำระค่าบริการทางบัญชีธนาคาร สามารถเลิอกวิธีจ่ายด้วยเงินสด เช็ค หรือจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้โดยการแจ้งทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการไฟฟ้าในเขตที่พักอาศัย

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์การไฟฟ้าฝรั่งเศส (ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาในหลายส่วนยังไม่มีรายละเอียดมากเท่าฉบับภาษาฝรั่งเศส)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *