การเดินทางภายในเมือง PARIS

การเดินทางภายในเมือง PARIS

การเดินทางภายในเมือง PARIS

โดย นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี

(Ecole Doctorale de Cancérologie, Université Paris-Saclay, ปารีส)

3 min reads

 

 1. ปารีส เป็นเมืองหนึ่งในแคว้น อิล-เดอ-ฟรองซ์ ในด้านระบบการเดินทาง แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 5 โซน โดยเมืองปารีส อยู่ในโซน 1 แต่สถานที่บางแห่งที่สำคัญ ไม่ได้อยู่ในโซน 1 เช่น สนามบิน CDG ดิสนีย์แลนด์ แวร์ซาย
 2. ขนส่งสาธารณะในปารีส โซนที่ 1  แบ่งออกเป็น เมโทร (Métro), รถไฟ RER, รถราง (Tram) และ รถเมล์
 3. ตั๋ว T+

8 mins read

หนึ่งในเรื่องที่ชวนปวดหัวและเข้าใจได้ยากในช่วงแรกที่มาศึกษาต่อในปารีสก็คงหนีไม่พ้นเรื่องระบบการขนส่งสาธารณะภายในเมือง แม้ว่าปารีสจะประกอบไปด้วยวิธีในการเดินทางที่หลากหลาย เช่น เมโทร 14 สาย รถไฟRER 5 สาย รถราง 8 สาย และรถเมล์ 315 เส้นทาง ที่ประกอบไปด้วยป้ายรถเมล์กว่า 12,000 จุดพร้อมให้บริการอยู่อย่างครอบคลุมเกือบทุกถนนภายในเมือง อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งที่ผู้มาใหม่มักจะสบสันถึงระบบการนับโซน เงื่อนไขการใช้ตั๋ว และวิธีการสมัครตั๋วรายเดือนแบบต่าง ๆ บทความนี้จะมาช่วยสรุปเพื่อทำความเข้าใจถึงตั๋วประเภทต่าง ๆ และเงื่อนไขในการใช้งาน

ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว

ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวภายในเมืองปารีสมีชื่อว่า Ticket t+ จะมีลักษณะเป็นตั๋วกระดาษสีขาว ซึ่งมีราคาใบละ 1.90 ยูโร (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562) และซื้อตั๋วชุด 10 ใบในราคา 14.90 ยูโร ที่เรียกว่าการ์เนต์ (Carnet) ซึ่งสามารถใช้โดยสารได้ในหลากหลาย ดังนี้

 • เมโทรสาย 1, 2,3, 4, •5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, •14
 • รถไฟ RER (*เฉพาะภายในเขตปารีสโซน 1)
 • รถรางสาย 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7,8
 • รถเมล์ RATP city bus และ Optile bus (ยกเว้น Orlybus และ Roissybus)
 • รถเมล์กลางคืน (Noctilien bus)
 • รถเคเบิ้ลคาร์มงมาร์ท (Funiculaire de Montmartre)

* ตั๋วโดยสาร Ticket t+ ราคา 1.9 ยูโรไม่สามารถใช้ได้กับรถไฟ RER เพื่อเดินทางข้ามระหว่างโซน 1 ไปยังโซฯน 2 ถึง 5 อาทิเช่น การเดินทางระหว่างใจกลางเมืองสู่สนามบิน CDG ซึ่งอยู่ในโซน 5 พระราชวังแวร์ซายซึ่งอยู่ในโซน 4 และ ดิสนี่ย์แลนด์ซึ่งอยู่ในโซน 5

แม้ว่าจะเป็นตั๋วโดยสารสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว แต่เราสามารถใช้ตั๋วใบเดิมซ้ำได้ในกรณีที่ยังอยู่ในการเดินทางครั้งเดียวกัน โดยมีกฎกติกาในการใช้ตั๋วโดยสารชนิดนี้ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วหนึ่งใบสามารถใช้ได้ภายใน 1 ชั่วโมง 30 นาทีนับตั้งแต่การใช้การครั้งแรกเพื่อเข้าสู่สถานี
 2.  การต่อรถจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังนี้
 •      การเปลี่ยนจากเมโทรสายหนึ่งไปเมโทรอีกสายหนึ่งโดยไม่ออกจากสถานี
 •      การเปลี่ยนจากเมโทรไปสู่รถไฟ RER อีกสายหนึ่งโดยไม่ออกจากสถานี
 •      การเปลี่ยนจากรถเมล์สายหนึ่งไปต่อรถเมล์อีกสายหนึ่ง
 •      การเปลี่ยนจากรถรางไปต่อรถเมล์ที่มีเส้นทางตัดผ่านเส้นทางรถรางก่อนหน้า
 •      การเปลี่ยนจากรถเมล์กลางคืนสายหนึ่งไปต่อรถเมล์กลางคืนอีกสายหนึ่ง

ข้อควรระวัง1: ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารใบเดิมที่ใช้ขึ้นเมโทรเพื่อไปขึ้นรถเมล์ต่อได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่อธิบายไปก่อนหน้า

ข้อควรระวัง2: ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวที่ซื้อกับคนขับบนรถเมล์จะมีราคา 2 ยูโร และไม่สามารถใช้ได้กับการโดยสารประเภทอื่นรวมไปถึงไม่สามารถใช้ในการต่อรถแบบในเงื่อนไขปกติได้

บัตรรายสัปดาห์ และ บัตรรายเดือน Navigo card


คงไม่ใช่สำหรับผู้มาใหม่ทุกคนที่จะสามารถหาที่พักที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาและสามารถใช้วิธีการเดินในการไป-กลับได้ หากเราคำนวนจำนวนเที่ยวอย่างน้อยต่อเดือนว่าเราจำเป็นต้องเดินทางอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งในการไปและกลับ การซื้อตั๋วเที่ยวเดียวในราคาที่ถูกที่สุดแบบตั๋วชุดก็ยังมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1.49 ยูโร X 2 X 30 = 89.4 ยูโร คงจะเป็นการดีกว่าหากเราเลือกใช้บัตรโดยสารประเภทรายสัปดาห์/รายเดือนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงไปได้

บัตร Navigo หรือ Navigo Decouverte คือบัตรโดยสารที่สามารถใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและสามารถใช้ได้กับทุกประเภทของรถโดยสาร โดยมีราคาค่าบัตรเปล่าเพื่อเริ่มต้นการใช้งานอยู่ราคา 5 ยูโรต่อบัตรหนึ่งใบและสามารถซื้อเวลาในการเดินทางได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ซื้อการเดินทางรายสัปดาห์และแบบรายเดือน

บัตร Navigo แบบรายสัปดาห์ นั้นมีราคาอยู่ที่ 22.8 ยูโร (ไม่รวม 5 ยูโรค่าบัตรในตอนแรก) โดยสามารถเดินทางได้ทั้ง 5 โซนของปารีส ทั้งนี้ แม้ว่าจะถูกเรียกว่ารายสัปดาห์ แต่การนับเวลาจะเริ่มต้นที่ 00:00:01 นาฬิกาของวันจันทร์ และจะหมดอายุตอน 23:59:59 นาฬิกาของคืนวันอาทิตย์ เช่น หากซื้อบัตร Navigo แบบรายสัปดาห์ในวันอังคาร เวลา 9:00 นาฬิกา บัตรใบนั้นก็จะยังใช้ได้ถึงแค่ 23:59:59 นาฬิกาของคืนวันอาทิตย์อยู่ดี ไม่สามารถใช้ได้ถึง 8:59 นาฬิกาของวันอังคารถัดไปอย่างที่มักเข้าใจผิดกัน โดยบัตร navigo รายสัปดาห์นั้นสามารถซื้อได้ถึงแค่เที่ยงคืนของวันพฤหัสในแต่ละสัปดาห์เพื่อเริ่มต้นใช้งานในสัปดาห์นั้นเลย การซื้อบัตร Navigo รายสัปดาห์ในเช้าวันศุกร์นั้นบัตรดังกล่าวจะเริ่มต้นใช้งานได้วันจันทร์ถัดไป

บัตร Navigo แบบรายเดือน นั้นมีราคาอยู่ที่ 75.2 ยูโร (ไม่รวม 5 ยูโรค่าบัตรในตอนแรก) โดยสามารถเดินทางได้ทั้ง 5 โซนของปารีสเช่นกัน เริ่มนับเวลาการใช้งานในวันที่ 1 ของแต่ละเดือนและหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ บัตร Navigo แบบรายเดือนจะสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 20 ของเดือนก่อนหน้าเพื่อใช้งานในเดือนถัดไป

การซื้อบัตร Navigo นั้นสามารถซื้อได้ในทุกๆสถานีเมโทร รถไฟ RER และรถไฟ Transilien โดยที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเตรียมรูปถ่ายหน้าตรงขนาดเล็ก (ขนาดกรอบประมาณ 3 cm X 2.5cm) ไปด้วย 1 รูปเพื่อแปะลงบนบัตรและเขียนชื่อกำกับบนบัตรเพื่อป้องกันการวนบัตร

บัตรรายปี Imagine’R และ Navigo annuel

ในปกติแล้ว การศึกษาต่อมักต้องอาศัยอยู่ที่ปารีสเป็นเวลานาน การเดินทางภายในปารีสยังมีอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย นั่นคือบัตรโดยสายประเภทรายปี

บัตร Imagine’R เป็นบัตรโดยสารไม่จำกัดครั้งประเภทรายปี ที่ให้บริการแก่นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี โดยมีราคาต่อปีอยู่ที่ 342 ยูโรต่อปี + ค่าดำเนินการ 8 ยูโร (นับว่ามีราคาถูกกว่าบัตร Navigo แบบรายเดือนกว่า 50%) แบะสามารถเลือกชำระเงินได้สองแบบคือ จ่ายงวดเดียวเต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระรายเดือนทั้งหมด 9 งวด (เดิอนละ 38 ยูโร) บัตร Imagine’R นั้นสามารถใช้เดินทางได้ในทุกโซนของปารีส (1 ถึง 5) และสามารถเดินทางได้ในทั่วแคว้น Île-de-France ในวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดราชการ และวันหยุดโรงเรียน นอกจากนี้ ผู้ถือบัตร Imagine’R ยังได้รับส่วนลดจากร้านค้าและบริการต่างๆที่เข้าร่วมรายการ อาทิเช่น สามารถซื้อตั๋วหนังลดราคาของโรงหนังในเครือ Les Cinémas Gaumont Pathé ได้

การสมัครบัตร Imagine’R นั้นสามารถทำได้โดยการขอใบสมัครจากเค้าเตอร์ภายในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี ทำการกรอกรายละเอียด แล้วส่งทางไปรษณีย์ให้กับ Imagine’R พิจารณา หรือสมัครทางออนไลน์ที่ www.imagine-r.com ทั้งสองทาง เราจะได้รับบัตร Imagine’R กลับมาหลังจากการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสามารถเลือกช่วงเวลาในการเริ่มต้นใช้งานบัตรได้หลากหลาย โดยสามารถเริ่มใช้งานในวันที่ 1 ของเดือนกันยายน ตุลาคม พฤกศจิกายน ธันวาคม หรือ มกราคม และจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นใช้งาน

ใครสามารถสมัครบัตร Imagine’R ได้

 • อาศัยอยู่ในแคว้น Île-de-France
 • มีสถานะนักเรียนและมีอายุต่ำกว่า 26 ปี
 • มีหลักฐานมีลงทะเบียนเรียนการสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลฝรั่งเศส
 • ไม่มีสัญญาจ้างงาน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ
 • หลักฐานการลงทะเบียนเรียนกับสถานศึกษา
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารฝรั่งเศส RIB

บัตร Navigo Annuel

บัตรสุดท้ายที่อยากจะแนะนำเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้มาใหม่ที่มีอายุเกิน 26 ปี บัตร Navigo Annuel นั้นคือบัตรประเภทเดียวกับ Navigo แบบรายเดือนที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ หากแต่ว่า บัตร Navigo Annuel นั้นจะเป็นการสมัครสมาชิก 12 เดือน โดยมีราคาอยู่ที่ 827.2 ยูโร  หรือเท่ากับราคาบัตร Navigo รายเดือน 11 เดือนและใช้ฟรี 1 เดือน (บวกอีก 7.6 ยูโรสำหรับค่าดำเนินการ) และการจ่ายเงินจะเป็นการแบ่งจ่ายทั้งหมด 11 เดือนโดยที่เดือนแรกจะรวมค่าดำเนินการด้วยอีก 7.6 ยูโร ข้อดีที่สำหรับของบัตร Navigo Annuel ก็คือ หากเกิดการสูญหายของบัตร Navigo โดยปกติแล้ว เราจำเป็นจะต้องซื้อบัตรใบใหม่มูลค่า 5 ยูโรและเสียเงินค่าสมัครรายสัปดาห์/รายเดือนใหม่ทั้งหมด แต่การลงทะเบียนกับ navigo Annuel นั้น เราสามารถขอทำบัตรใบใหม่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่ารายปีใหม่ และไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรใบใหม่อีกด้วย (จำกัดการสูญหายได้ 2 ครั้ง)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *