ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศฝรั่งเศส

ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศฝรั่งเศส

ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศฝรั่งเศส

เขียนโดย มารุตพงศ์ ภู่อ่ำ

(Faculty of Science, Sorbonne University)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศสนั้นถือว่าถูกมากเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลโดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจะมี 2 อัตรา คือ

 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีมาจากประเทศในกลุ่ม EU
2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีมาจากประเทศนอกกลุ่ม EU

 • สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมปกติ (สำหรับนักเรียนที่มีมาจากประเทศในกลุ่ม EU)
  • ปริญญาตรี 170 ยูโร/ปี
  • ปริญญาโท 234 ยูโร/ปี
  • ปริญญาเอก 380 ยูโร/ปี
 • สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนที่มีมาจากประเทศนอกกลุ่ม EU)
  • ปริญญาตรี 2770 ยูโร/ปี
  • ปริญญาโท 3770 ยูโร/ปี
  • ปริญญาเอก (สำหรับปีการศึกษา 2019/2020) 380 ยูโร/ปี

ทั้งนี้ในแต่ละหลักสูตร และในแต่ละมหาวิทยาลัย อาจมีข้อยกเว้น โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียนที่มาจากกลุ่มประเทศนอก EU ในอัตราปกติ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียนในกลุ่มประเทศ EU

โดยปกติแล้วการจ่ายค่าเทอมระดับมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศสนั้น สามารถจ่ายได้ด้วยระบบเช็คเงินสด หรือบัตรเครดิต/เดบิต และหลายแห่งไม่รับการจ่ายแบบเงินสด ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในแต่ละมหาวทยาลัยและแต่หลักสูตรจะไม่เท่ากัน ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อกับทาง International office ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อปรึกษาเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้  

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีแล้ว นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลับของประเทศฝรั่งเศส ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียม CEVC ซึ่งจะมีอัตราอยู่ที่ 91 ยูโร/ปี โดยค่าธรรมเนียมนี้จะเป็นค่าบำรุงสวัสดิการของนักเรียน เช่น การรักษาพยาบาลในมหาวิทยาลัย หรือ การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเป็นต้น โดยสามารถจ่ายออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://cvec.etudiant.gouv.fr/ ซึ่งเมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว ระบบจะออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งนักเรียนต้องนำใบเสร็จรับเงินนั้นไปใช้ยื่นเพื่อลงทะเบียนเรียน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.campusfrance.org/en/tuition-fees-France

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *