ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562  ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

9 novembre 2018 0 Par AETF

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2561

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 7 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.ocsc.go.th/scholarship