Scroll to top

Jour : 10 novembre 2017


ชี้แจงและประกาศผลการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ. ประจำปี 2560/2561

       ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560/2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส บัดนี้การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศและชี้แจงผลการเลือกตั้งตามประกาศต่อไปนี้ (คลิกที่ link) ชี้แจงการตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง : ชี้แจงการตัดสิทธิ์ ประกาศผลการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ. : ประกาศผลการเลือกตั้ง

By orawan aumporn

novembre 10, 2017

เรื่องเล่าของการเรียน : African Studies

             สวัสดีครับ ชื่อ นิก นนทสิทธิ์ แก้วหานาม ได้รับทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ ให้ไปศึกษาปริญญาตรี-โท วิชา African Studies ที่ประเทศฝรั่งเศส       วิชา African Studies ถือเป็นหนึ่งในสาขาที่คนไทยไม่ค่อยมีใครเรียน เนื่องจากหลายคนอาจคิดว่า ทวีปแอฟริกานั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว และอาจไม่สามารถนำมาต่อยอดและหางานได้หลังจากที่เรียนจบ แต่สำหรับกระทรวงการต่างประเทศ สาขานี้นับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยมีนักการทูตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทวีปแอฟริกานัก ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการให้ทุนนี้ไปศึกษา       สาขานี้มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่ได้เปิดสอนทุกมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่จะเปิดสอนในระดับปริญญาโท ซึ่งแต่ละที่จะมีความโดดเด่นต่างกัน บางแห่งอาจเน้นด้านการเมืองการปกครองของแอฟริกา บางแห่งอาจเน้นด้านวัฒนธรรม มานุษยวิทยา หรือภาษา ซึ่งสิ่งที่ผมเลือกเรียน คือสาขาการเมืองและการต่างประเทศ เน้นการจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาในทวีปแอฟริกา ที่สถาบันรัฐศาสตร์เมือง Bordeaux (Sciences Po Bordeaux) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย และภูมิศาสตร์ของแอฟริกา ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ครบเครื่องที่สุดเกี่ยวกับแอฟริกาในฝรั่งเศส โดยที่ในระดับปริญญาตรี ได้จบสาขารัฐศาสตร์การระหว่างประเทศ และนิติศาสตร์ กฎหมายมหาชน ที่ Université Jean […]

By orawan aumporn

novembre 10, 2017

AETF2017 "ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0"

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานประชุมสามัญและวิชาการ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำปี 2560 ปีนี้จัดขึ้นที่ เมือง Strasbourg ในหัวข้อ « ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0 » ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากท่านสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส มาเป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ คุณชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) วิทยากรพิเศษ และ คุณพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ที่ขาดไม่ได้ สมาคมฯ ขอขอบคุณนักเรียนไทยในฝรั่งเศสที่เข้าร่วมประชุมและพบปะกันในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประชุมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อย …. โดยในงานนี้นอกจากจะมีการบรรยายจากวิทยาการพิเศษทั้งสองท่านในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่ายยังมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านการคัดเลือก และยังมีการระดมความคิดเกี่ยวกับ Thailand 4.0 จากกลุ่มนักเรียนไทย และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมกลุ่มเพื่อทำความรู้จักกันอีกด้วย

By orawan aumporn

novembre 10, 2017