โครงการ ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส

โครงการ ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส

7 octobre 2017 0 Par orawan aumporn

โครงการ “ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส”
โดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ โรงเรียนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 – 16 กุมภาพันธ์ 2556

     เนื่องด้วยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมระดมอาสาสมัคร บำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ “ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส” ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 – 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส, ในประเทศอื่นๆ หรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเอง รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถร่วมทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตา และยังเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านภาษา มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาทิเช่น การสอนการบ้าน ทำหนังสือเสียง สื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนผู้มีความพิการทางสายตา ฯลฯ และการบริจาคเงิน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายนักเรียนไทยให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย

     ในนามของสมาคมนักเรียนไทยฯ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในการจัดกิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการสอนและมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ อีกทั้งร่วมเป็นจิตอาสาดำเนินในโครงการ เพื่อนำมาซึ่งโอกาสที่ดีและเอื้อประโยชน์ให้ผู้พิการฯ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับผู้มีสายตาปกติทั่วไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ ร่วมบริจาคเงิน และหรือเป็นอาสาสมัคร ทั้งนี้ สามารถติดต่อประสานงานร่วมบริจาคหรือร่วมกิจกรรมได้ ตามที่อยู่ของเว็บสมาคมฯ หรือผ่านทางคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ได้นับแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

กำหนดการ

1.1 กิจกรรมอาสาสมัคร ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ทุกวันเสาร์ (หรือ อาทิตย์) เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555

09.30 น. คณะนักเรียนฯ อาสาสมัคร พร้อมกัน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

10.00 น. เริ่มกิจกรรมอาสา

เช่น สอนการบ้านภาษาฝรั่งเศส และอื่นๆ ทำสื่อการสอนแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา ฯลฯ

18.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

1.2 กิจกรรมบริจาค ใน วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

09.30 น. ผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

10.00 น. กล่าวรายงานผลการจัดกิจกรรม

10.30 น. ส่งมอบเงินบริจาค และสื่อการสอน

12.00 น. เสร็จสิ้นโครงการ

หมายเหตุ รายละเอียดกำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความพร้อมของมูลนิธิฯ