Scroll to top

ฟุตบอลเพื่อการกุศล AETF – ABCD pour tous


No comments

     มาแล้วครับ ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศล ที่จัดขึ้นโดย l’Asssociation ABCD pour tous (www.abcdpourtous.com) และได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เรื่องค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์กีฬา

     การแข่งขันฟุตบอลเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมของ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และทีมจาก สมาคม ABCD pour tous ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ Stade Reymond Mazieres , Boulevard Pelletier , Carrieres-sous-Poissy ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมจาก ABCD pour tous ชนะทีมของ สนทฝ. 8 ประตูต่อ 1

    รายได้จากงานฟุตบอลการกุศลนี้ จะนำไปช่วยเหลือ เด็กชาวเขาเผ่าลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทางโครงการ ABCD pour tous (http://abcdpourtousthai.weebly.com/index.html) ให้การสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจน

   

 

 

Related posts

Post a Comment