พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

7 octobre 2017 0 Par orawan aumporn

      เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙​ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ส.น.ท.ฝ. นำโดยนางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส