นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2558/2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2558/2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

7 octobre 2017 0 Par orawan aumporn

      เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนายเอกชัย มาตวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อีก 4 คน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2559 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย และมุ่งกระชับความสามัคคีในหมู่สมาชิก รวมทั้งให้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างกัน

     ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้แทนผู้แทนสมาคมฯ ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต โดยให้มุ่งเน้นไม่เฉพาะแต่ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ให้เป็นเวทีที่สมาชิกจะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อคิดดี ๆ ของการใช้ชีวิตนักเรียนในฝรั่งเศส รวมถึงอาจนำเสนอสถาบันที่เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสและแนวทางร่วมมือกับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาของทางสมาคมฯ เพื่อบรรยายให้สมาชิกได้รับทราบความเป็นไป หรือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทย รวมทั้งตอบคำถามที่นักศึกษาอาจมีในด้านต่าง ๆ ด้วย

     หลังการพบหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเช็คมูลค่า 700 ยูโร เพื่ออุดหนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2559 นี้ โดยแสดงความหวังว่าสมาคมฯ จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกต่อไป

     

นายเอกชัย มาตวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบเช็คสนับสนุน กิจกรรมสมาคมฯ จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฯ

 

นายกสมาคมฯ มอบต้นกล้วยไม้แด่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฯ ในนามของสมาคมฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ