งาน 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

งาน 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

7 octobre 2017 0 Par orawan aumporn

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถาบัน INALCO ได้ร่วมมือกันจัดการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศสขึ้นที่ สถาบัน Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) ในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมากโดยมีคณะกรรมการจากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสจำนวน 2 คนเป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานและช่วยงานทางสถานเอกอัครราชทูต นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับความร่วมมือจากนักเรียนไทยอีก 7 คนเพื่อช่วยเหลืองานทางสถานทูตในการจัดงานครั้งนี้.