Scroll to top

ข่าวกิจกรรม


นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2558/2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

      เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนายเอกชัย มาตวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อีก 4 คน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2559 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย…

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

โครงการ ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส

โครงการ “ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส” โดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 – 16 กุมภาพันธ์ 2556      เนื่องด้วยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมระดมอาสาสมัคร บำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ “ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส” ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม…

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

ฟุตบอลเพื่อการกุศล AETF - ABCD pour tous

     มาแล้วครับ ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศล ที่จัดขึ้นโดย l'Asssociation ABCD pour tous (www.abcdpourtous.com) และได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เรื่องค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์กีฬา      การแข่งขันฟุตบอลเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมของ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และทีมจาก สมาคม ABCD pour tous ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น.…

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

สรุปโครงการ AETF ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554

เรียน พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน    ในนามของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระผมต้องขอขอบพระคุณพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนสมาชิกชาวสมาคมฯ และพี่น้องคนไทยในฝรั่งเศสทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2554 โดยมีจำนวนยอดเงินบริจาคสูงรวมท้งหมด 2130 ยูโร กับอีก 5 ปอนด์ ครับ อย่างไรก็ดี เงินจำนวนดังกล่าว ได้ส่งมอบไปยัง รมต. กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1000 ยูโร และส่งมอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศ…

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

สรุปโครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    ตามที่ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น “โครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ณ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น การจัดโครงการค่ายอาสาฯ ดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้…

By orawan aumporn

octobre 6, 2017

งานเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคม นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) นำโดย นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร นายกสมาคมฯ และนักเรียนไทยรวม 10 ราย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่าน เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส นายวีรพันธ์ วัชราทิตย์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อรับพรและโอวาทในการเรียน และการทำงานในปีการศึกษา 2554 ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ฝ. ชุดปัจจุบันปี…

By admin

octobre 6, 2017