PDFพิมพ์อีเมล

Catch up with Thai students in France

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 08:37 น. เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 08:26 น.

ด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทสยามมิชลิน จำกัด มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส จำนวน 30-40 คน (ระดับป.ตรี ขึ้นไป) เพื่อทำความรู้จักกับกลุ่มนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และเผยแพร่ให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน เวลา 18:30 . ณ เมือง Paris ทั้งนี้ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารครั้งนี้ โดยนักเรียนที่จะเดินทางมาร่วมงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเอง (หากมีความจำเป็นต้องพัก)

 

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้

Share
 

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 11 ส.ค. 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 18:07 น. เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 19:30 น.

ด้วยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ รัฐบาลไทยจึงเห็นควรใหัมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในต่างประเทศด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดไทยในประเทศฝรั่งเศลมาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัย รวม ทั้งจะถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ เลขที่ 18 rue Albéric-Magnard 75013 Paris) ดังร่างกำหนดการจัดงานปรากฏด้านล่างนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานฯ ได้ที่ นางเพ็ญแข อินทรสุวรรณที่ปรึกษา โทร. 01 56 26 50 51 โทรสาร 01 56 26 04 45 Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ร่างกำหนดการ

การจัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙.๔๕ – ๑๓.๓๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เวลา ๐๙.๔๕ น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา ๑๐.๐๐ น. - เริ่มศาสนพิธี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๓๐ น. - เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา ๑๒.๔๕ น. - เชิญผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

Share
 

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการส่งเสริมอาหารไทย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2016 เวลา 19:48 น. เขียนโดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2016 เวลา 19:38 น.

Application for Android

Application for IOS

Share
 

PDFพิมพ์อีเมล

เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 19:35 น. เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 19:30 น.

ด้วยในวันที 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี รัฐบาลไทยจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในต่างประเทศด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จึงขอเชิญคนไทยในฝรั่งเศสร่วมงานดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ โดยจะจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เลขที่ 18 Rue Albéric Magnard เขต 16 กรุงปารีส ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 17.30 น. – 20.30 น.

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าในแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่และความปลอดภัย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในกรณีที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้วบนพื้นฐานของหลักการผู้สมัครก่อนได้เข้าร่วมก่อน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้รอรับอีเมลแจ้งยืนยันการได้เข้าร่วมงานหรือไม่ได้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งให้ในโอกาสแรก ต่อไป และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ​ ที่นี้

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Share
 

หน้า 1 จาก 15

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>